Etiketter

, , , , ,

Klassens tema är pyramider av olika slag. 

  • 11:30 min uppvärmning,
  • 3 wattpyramider (2 korta á 30s, 1 normal á 1 min)
  • Återhämtning och uppbyggnad 3:45
  • 1,5 intervallpyramid

Wattpyramid är här det samma som pyramid i intensitet, t.ex 30s lätt/medel – 30s kring tröskel – 30s utmaning – 30s kring tröskel – 30s lätt/medel. 

Med intervallpyramid avser jag i detta fall att vi gör utmaning i tidsintervaller som bildar pyramid, dvs utmaningen är 30-60-90-60-30 sekunder, med ca 1 minuts aktivvila mellan varje intervall. 

Annonser