Etiketter

, , ,

Ska vi lära ut yogapositionernas namn på sanskrit eller svenska? För mig är det en självklarhet att använda sanskrit, framförallt på grund av att positionernas namn på sanskrit är mer konsekvent använda än de svenska namnen. Positionerna har oftast endast ett namn på sanskrit (undantag finns), medan på svenska finns ett flertal översättningar. Sanskritnamnen är (oftast) desamma på alla yogacenter i världen och öppnar upp dörrarna för att gå på yogaklasser i olika länder och hänga med i flowet.

Här har jag listat upp ett sanskritlexikon för att lättare förstå de olika asanas innebörd.

Annonser