Jag vill tipsa om en öppen föreläsning som GIH har på lördag (1:a mars) klockan 11.00 – 12.30 i GIH:s aula, Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion.

Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden
Regelbunden motion är mycket viktig för en god hälsa. Men räcker det? Ny forskning visar att längre stunder av stillasittande, oavsett hur mycket du rör dig under övrig tid, är starkt kopplat till ohälsa och flertalet av de stora folksjukdomarna. Kanske behöver vi tänka om?

Annonser