Denna informerande video florerar på Facebook och Youtube. För er som missat denna tänkte jag vidarebefordra informationen som Michael och Lisa ger angående kosttillskott.

 

Bloggen träningslära brukar kritiskt granska olika studier, påståenden mm. Likaså för denna video, det kan ni läsa mer om här.

Annonser