• Slagvolym ökar med ca 30%, når sitt max under andra trimestern.
 • Hjärtfrekvensen öka med ca 15-20 slag/min. Gör att vilopulsen blir högre, träningsintensitetspannet minskar (upplevelsespannet).
 • Blodtrycket minskar 5-10 / 10-15 mm Hg. Vid mitten av graviditeten normaliseras detta.
 • Andningsdjupet ökar, man kan ta djupare andetag, men det gör också att man flåsar lättare.
 • Andningsfrekvensen ökar.
 • Uterusningsgenomblödningen ökar tiofaldigt.
 • Njurgenomblödning ökar med ca 50%.
 • Glomerulusfiltration ökar ca 50%.
 • Blodvolym ökar med ca två liter.
 • Hemoglobinvärdet minskar med 10-15g/l. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. Samtidigt hjälper hemoglobinet kroppen att göra sig av med koldioxid i blodet genom att transportera den till lungorna där koldioxiden försvinner med utandningsluften. En annan viktig uppgift som hemoglobinet har är att hålla blodets pH-värde (surhetsgraden) på rätt nivå. För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 och folsyra. Järnet tas upp från maten i tarmen. Därifrån transporteras järnet ut i blodet och vidare till benmärgen där hemoglobinet bildas tillsammans med de röda blodkropparna. Det järn som finns i blodkropparna återanvänds i kroppen när blodkropparna blivit för gamla och brutits ner. Eftersom blodvolymen dessutom ökar är nästan alla syrebärande molekyler som sitter på de röda blodkropparna upptagna, normalt sett är kanske bara kring 2 av 4 upptagna (3 vid tuffare träning och alla 4 vid riktigt tuff träning). Detta gör att kroppen är fullt upptagen vid attv ara gravid och har då svårt att orka tuff och intensiv träning. Som gravid märker man därför oftast hur man inte orkar ta ut sig i samma grad som tidigare, vilket har en fysiologisk förklaring.
 • Kolloidosmotiska trycket minskar med 15%. Detta gör att vi får vätska under huden och är en av orsakerna till att vi går upp i vikt och kan dessutom göra ont.
 • Blodsockret påverkas genom att insulinkänsligheten ökar.
 • Kroppstemperaturen ökar villet i sin tur leder till att ämnesomsättningen ökar. Det här gör att gravida ofta svettas mer och därmed behöver öka intaget av vatten.

Hormonella förändringar

 • Östrogen (i huvudsak östriol) hittas i stora mängder under sista delen av graviditeten och fram till vecka 40. Östriol produceras i moderkakan. Förstadiet till det som ska bli östriol produceras i binjurarna hos fostret. Östrogenet stimulerar tillväxt av lovmoder och bröst, det förhindrar även missfall och för tidig födsel.
 • Progesteron ska bland annat hjälpa till att reglera sammandragningar. Hormonet gör också din glatta muskulatur lite slappare. Detta är viktigt bland annat i förbindelse med att barnet skal ut genom förlossningskanalen då detta gör att livmodern slappnar av lättare. Progesteron förhöjer din kroppstemperatur under de första tre graviditetsmånaderna. Detta hormon ökas stadigt genom hela graviditeten. Initialt produceras det av äggledaren därefter av livmodern.
  Progesteron gör att kärlväggarna blir slappare, vilket kan sänka blodtrycket under andra och tredje trimestern. Om du ställer dig upp snabbt, kan detta göra att du känner dig yr, ser stjärnor, eller att det svartnar för ögonen.
 • Relaxin: börjar produceras av äggledarna i trimester två. Tillsammans med östrogen och progesteron värkar detta hormon för att bäckenets ledförbindelser ska mjukna upp. Det är dock inte bara bäckenets ledförbindelser som mjuknar upp utan även övriga leder, ligament samt brosk.

Efter mitten av graviditeten är det bäst att ligga på vänster sida, eller åtminstone vänd åt vänster sidan. Liggandes på rygg kan livmodern trycka på en stor ven som för blodet tillbaks till hjärtat. Denna löper på höger sida av ryggrad vilket gör det optimalt att ligga på vänster sida. Extrakuddar kan göra det lättare att ligga bekvämt. T.ex en bakom dig och en mellan knäna kan vara skönt.