Etiketter

, , , , , , ,

På SAFE-utbildningen träning för gravida gick vi bland annat igenom fördelarna med att träna under graviditeten. Tänkte sprida detta vidare!

Forskning visar på att det är sämre att inte röra sig än att röra sig under graviditeten. Barn som har haft en aktiv mamma blir mer aktiva själva.
Ny forskning ,av bland annat James F Klapp, visar att hjärnan hos barnet utvecklas snabbare på ett barn från en mamma som rör dig mycket. Har troligen att göra med att moderkakan utvecklas snabbare. Forskningen visar att barnen lär sig att krypa och gå snabbare och har bättre kognitiv förmåga. Forskningen fortlöper, nu undersöker man hur barn påverkas av mammor som tränat under graviditeten men sedan slutar.

Andra positiva effekter av träning (källa: SAFEs utbildning träning för gravida):

 • Snabbare tillväxt av placenta,
 • Minskad spänning och trötthet,
 • Mindre ångest och oros tillstånd,
 • Förbättrad självkänsla,
 • Ökad kroppsmedvetenhet,
 • Mindre belastning på leder och ligament,
 • Minskad risk för övervikt och fetma (stort problem idag),
 • Minskad risk att utveckla depression,
 • Minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar,
 • Minskad risk för hypertoni,
 • Minskad risk för diabetes (diabetes hos gravida idag ökar),
 • Minskad risk för komplicerad förlossning,
 • Minskat behov av smärtlindring vid förlossning (orkar mer, vana med att arbeta med sin kropp, barnet är van och regarear snabbare),
 • Minskad risk för operativa ingrepp,
 • Minskad risk för stora vaginala bristningar,
 • Snabbare återhämtning.

Det finns en myt ute och florerar om att stark bäckenbottenmuskulatur skulle ge en svårare förlossning. Detta stämmer inte. En vältränad bäckenbottenmuskulatur snarare hjälper oss i förlossningen om vi kan använda musklerna rätt. Däremot måste den gravida lära sig att slappna av i musklerna, annars kan de spända muskler i bäckenbotten vara ett hinder. De kan då leda till en längre förlossning. För den gravida är det därför minst lika viktigt att träna nedvarvning och avslappning som annan träning.