Etiketter

, , , , , , , , , ,

På mässan ”Allt för hälsan” igår, 9:e nov, presenterade Karolinska Institutet en föreläsning med namn ”Kroppen behöver rörelse”. En del av föreläsningen handlade om ”fetma-genen”, FTO, och hur vår vikt påverkas av denna i kombination av vår livsstil. Mycket intressant. Nedan har jag bifogat den bild som presenterades. Den illustrerar

  1. hur människor med AA-genen tenderar att bli mer överviktiga än de med GA- eller GG-genen vid en livsstil som innebär mycket stillasittande, detta trots att de äter likvärdigt. De som säger ”jag behöver bara titta på en japp så blir jag fet” har en poäng.
  2. De med GG-genen har mindre risk att bli överviktiga vid mycket stillasittande än övriga.
  3. Vid en aktiv livsstil så kommer de med AA-genen ha lättast att gå ned i vikt.
  4. o.s.v.

Läs mer på http://www.orebroll.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Medicin/Dokument/Fakta%20om%20övervikt%20och%20fetma.pdf

Slutsatsen jag drar är att de med AA-genen är mer behov av rörelse än övriga människor. Detta gav mig en ”AHA”-upplevelse. I min släkt, finns en hel hel del övervikt med undantag för min far och jag. Min far sitter sällan still plus tränar några gånger i veckan. Jag har i och för sig ett stillasittande yrke, men tränar mycket och gärna med hög intensitet. Jag har funderat över hur det kan komma sig att jag verkar kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt, medan vänner som tränar i nästan samma mängd inte kan det. Här har vi svaret, jag har troligen AA-genen.

Annonser