Etiketter

, , , , , ,

Gjorde ett maxpuls- och tröskeltest på Bosön förra veckan, grymt kul och intressant. Efter uppvärmning påbörjade vi laktattestet.

Det bestod av att springa 4 min i respektive hastighet ovan, efter varje 4 min togs blod från fingret och laktat uppmättes.

Det som ses i diagrammet är bland annat att jag inte tränar särskilt mycket lågintesiv träning, och är därför är inte det någon av mina starka sidor. Däremot tränar jag mycket medel och högintensiv träning, vilket är mina starka sidor. Det röda och gröna sträcken visar brytpunkten vid vilken hastighet/puls som laktatvärdet når 4mmol. Hastigheten vid 4mmol ger en bra belastning för ett bra genomförande.

De tre nätterna innan testet hade jag sovit dåligt, vilket tyvärr måste påverkat resultatet. Kom väldigt nära maximal ansträngning, då jag knappt kunde hålla mig kvar på bandet sista minuten och kände hur illamåendet förvarnade om vad som var på väg upp. Maxpulsen jag kom upp i var 184, men jag har vid ett flertal tillfällen vid hård intervall träning (även då med illamåendet) kommit upp i 185. Vid ett tillfälle, vid hård fysträning i trappor, kom jag upp i 189. Skulle därför gissa att min maxpuls ligger kring 190.

Laktattröskeln sa de låg på 94% av mitt uppmätta värde, d.v.s. på 173. Min laktattröskel bör då ligga på 91% av MHR om min maxpuls är 190.

Värdena för laktat var låga, kring 8. Om jag förstod det hela rätt betyder det att när jag väl har kommit upp i min tröskel så kan jag inte ligga kvar där så länge innan jag tar slut. Förklaringen var att jag troligen har mer långa muskelfibrer och är mer av en medel- och långdistansare. Har inte förutsättningar för att bli bra explosiv träning såsom korta distanser. Om jag lägger in lite mer tröskelträning kan jag däremot höja mina laktatvärden något, men kommer troligen inte kunna få höga värden.

Träningstipset jag fick var att jag har mest att vinna på att jobba med träning i de intensivare zonerna. Om jag däremot vill satsa på längre distanser som marathon behöver jag även lägga in långa lågintensiva träningspass, vilket är självklart.

Träningsperioderna ska läggas upp på 3-6 veckor fokus varierar mellan VO2max tröskel (2 veckor hårt/1 vecka lugnare). Bör köra fyra pass i veckan med 2 pass/v av den träning som står i fokus och variera ett pass av de andra. Följ upp de intensiva passen med ett 20-30 minuters återhämtningspass.

Annonser